YEREL
Giriş Tarihi : 23-01-2023 13:29   Güncelleme : 23-01-2023 13:31

EREĞLİ BİRLEŞİM GRUP METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEKZİP METNİ

EREĞLİ BİRLEŞİM GRUP METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
TEKZİP METNİ

EREĞLİ BİRLEŞİM GRUP METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

TEKZİP METNİ

05.01.2023

Şirin Ereğli isimli internet sitesinde 25.12.2022 tarihinde yayınlanan “ÇETE..” başlıklı yazı ile müvekkil şirket Ereğli Birleşim Grup Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve faaliyetlerine yönelik olarak suç teşkil eden, hukuka aykırı, Türk Ceza Kanununda Suç Sayılan eylemler gerçekleştirildiği, Kdz.Ereğli’nin Saygıdeğer iş adamlarından olan Hasan Özdemir’in gayrimenkulleri üzerinde hukuka aykırı olarak tasarrufta bulunulduğu iddia edilmiş olup, şirket ortaklarına hakaret edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu iddialara cevap verme ve kamuyu aydınlatma mecburiyeti doğmuştur.

Müvekkil şirket Ereğli Birleşim Grup Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi; 08.08.2022 tarihinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle hukuka uyun olarak kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olup, kuruluş tarihinden beri faaliyet konusu olan Metal, Demir Çelik ve diğer alanlarda faaliyet göstermektedir. Müvekkil şirket ortakları ise başta Kdz.Ereğli Ticaret Odası Başkanı Sayın Arslan Keleş ve Kdz.Ereğli Belediyespor Başkanlarından Sayın Halil Bozkuş olmak üzere uzun yıllardır Ereğli’ye hizmet eden saygıdeğer iş adamlarıdır.

Tekzip konusu yazıda müvekkil şirket tarafından “çöküldüğü” iddia edilen ve faal olarak kullanılmayan gayrimenkuller yıllar önce bir banka tarafından icradan satın alınmış, bilahare bankaya elkonulması sebebiyle mülkiyet bir üçüncü kişi olarak TMSF’ye devredilmiş ve akabinde taşınmazlar bir TMSF iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredilmiştir.

Müvekkil şirket ise, tekrar satışı ilan edilen gayrimenkulleri, Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. İle akdettiği 12.09.2022 tarihli sözleşme kapsamında faaliyetlerini icra edebilmek amacıyla satın alma girişiminde bulunmuştur.

Bu halde müvekkil şirket tarafından ticari ahlaka ve hukuka aykırı tasarruflarda bulunulduğu iddiasının kabulü mümkün olmamakla birlikte, Şirin Ereğli isimli internet sitesinde kaleme alınan yazının müvekkil şirket ve ortaklarının ticari itibarlarını zedelemek amacıyla yayınlandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu yazıda yer alan ifade ve iddialar tamamen gerçeğe, hukuka ve ahlaka aykırı olduğu gibi müvekkil şirketin itibarını ve kanundan doğan haklarını da ihlal eder niteliktedir.

Zira Kdz.Ereğli  Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2789 D.İş sayılı dosyası tahtında düzenlenen 29.12.2022 tarihli kararı kapsamında, müvekkil şirket Ereğli Birleşim Grup Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve ortakları hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamasına rağmen suç isnadında bulunulması ile kişilik haklarının zedelendiği tespit edilmiş olup, bahse konu içeriklere ilişkin erişiminin engellenmesine karar verilmiştir.

Herkes tarafından yapılabilecek basit bir araştırma ile söz konusu gayrimenkullerin yaklaşık on yıl önce icra satışının gerçekleştiği ve müvekkil şirket ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı öğrenilebilecek olup, birkaç gazeteci (!) tarafından bu hususun çarpıtılmış bir şekilde kamu  oyuna sunulması basın organlarının güveniliriliğine gölge düşmesine neden olmaktadır.

Gazetecilik meslek etiği yayınlanan haberin belgelerle ispatlanma ve anılan haberde adı geçen kişilere de doğrulatma sorumluluklarını yükler. Hal böyle iken, bazı gazeteciler (!) tarafından tamamen ticari itibarı zedelemek, kişilik haklarına zarar vermek ve gündeme gelmek amacıyla soyut iddialarla gerçekliği ve yasallığı bulunmayan ifadeler ile hakaretlerden oluşan yazıların yayınlanmasının kabulü mümkün değildir.

Tüm bu açılamalar kapsamında müvekkil şirket ve ortaklarına karşı yöneltilen tüm iddiaların asılsız olduğu, basında yer alan hukuka aykırı yayınlar nedeniyle müvekkil şirket ve ortaklarının uğrayacağı zararların ilgili kişilerden tazmin edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ereğli Birleşim Grup Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili

Av. Tuğba Asena ÖZDEMİR

AdminAdmin