YEREL
Giriş Tarihi : 12-06-2023 11:32

KERÇEP’ten 13 Lise’de “Çevreyi hep birlikte kurtarmak” paneli

Kdz. Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP), ilçedeki 13 lisede “Çevreyi hep birlikte kurtarmak” adıyla sunum gerçekleştirdiği bildirildi.

KERÇEP’ten 13 Lise’de “Çevreyi hep birlikte kurtarmak” paneli

Kdz. Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP), ilçedeki 13 lisede “Çevreyi hep birlikte kurtarmak” adıyla sunum gerçekleştirdiği bildirildi.

Kısa adı KERÇEP olan Kdz.Ereğli Çevre Platformu tarafından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şunlar ifade edildi:

“Kdz. Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP),  olarak, ilçemizde çevre, ekoloji, çevrenin korunması bilincinin geliştirilmesi için faaliyetlere son dönemde öncelik verdik. İlçemizin mülki yöneticilerinin onayıyla 13 lisemizde “Çevreyi Hep Birlikte Kurtarmak” ismiyle hazırladığımız sunumumuzu paylaştık.

Sunumlarımızda gençlerin birer çevre dostu olması, çevreyi birlikte korumak için bilgi alışverişinde bulunduk. Gençlerimizden etkilendik, bilgilerinden ve geri bildirimlerinden yararlandık.

Yoğun Bir Panel Hazırlık Dönemi Oldu

Geçen sene İstanbul-Ankara ve İzmir’den gelen uzmanlarla gerçekleşen panelin benzerini KERÇEP Etkinlikler Grubumuz bu sene ilçemizdeki çevre uzmanları ve aktivistleri ile gerçekleştirmeye karar verdi. Panelin ismini “Yaşanabilir Çevre” olarak belirledik.

Tam bu dönemde katıldığımız, Yeşil Düşünce Derneği ile Zonguldak Çevre Koruma Derneği’nin organize ettiği İklim Okulu çalışmasında Prof. Dr. Erdoğan Atmış’ı dinleyince panelimize onu da davet ettik. Erdoğan Atmış hocamız, Zonguldak Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş, Okul Öncesi Öğretmeni Şeyda Bozkurt, çevre aktivisti ve avukat Yakup Okumuşoğlu ve KERÇEP Koordinatörü endüstri mühendisi Önder Öner’in yer aldığı konuşmacılar grubuna karar verdik. Konuşmacılarla görüşüp, olumlu yanıtlar aldık. Panelin moderatörlüğünü de Edebiyat Öğretmeni Züheyla Aşkın üstlendi. Konuşmacılarla panelden 2 hafta önce internet üzerinden toplantı yaptık.

İlçemiz protokolüne, liselerin müdürlerine ve KERÇEP bileşenlerine davetiyelerimizi ve posterlerimizi verip, üyeleri ile katılımlarını arz ettik. Bez afişlerimizi ve posterlerimizi çeşitli yerlere astık. Sosyal medyadan da paylaşımlarla panelimizi olabildiğince duyurmaya gayret ettik.

Panele Yoğun İlgi Vardı ve Sunumlar Dikkatle Takip Edildi

5 Haziran 2023 Pazartesi günü 14:30 – 16:30 arası “Yaşanabilir Çevre” panelimiz gerçekleşti. 250’ye yakın konuk ile çok başarılı bir panel gerçekleşti. Zonguldak Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul, KERÇEP bileşenlerinin yönetici ve üyeleri, lise müdürleri, öğretmen ve öğrencileri ile çevre duyarlı ilçe sakinlerimizin katıldığı bir panel oldu.

Panelde ülkemiz ve dünyadaki ormanların durumu, ormanların gelişmiş ülkelerde artarken aşırı borçlu ve az gelişmiş ülkelerde nasıl azaldığı, ülkemizde göç veren illerde ormanların artıp göç alanlarda ise yok olmaya doğru gittiği, madencilik ve çeşitli tesisler nedeniyle ormanlarımızın büyük tehlike altında olduğu, akademik araştırma ve çalışmaların sonuçları ile anlatıldı. Sürekli genişleyen devasa evrende sadece dünyada canlı olduğu; hava su, toprak, doğal kaynaklar, bitkiler, hayvanlar, insanlarla dünyanın muhteşem bir yer olduğu vurgulandı. Ancak insan eliyle dünya hunharca tahribata uğratıldığı; altın, gümüş, demir, elmas, kömür vb. madenleri toprak altından çıkarılırken her yıl pek çok milyarlarca ton kaya ve toprağın kazıldığı, granüle edildiği, birçok kimyasal işlemden geçirilerek tüketim malzemeleri için tarumar edildiği; özellikle plastik atıklardan pasifik okyanusunda 7.  kıta oluştuğu; çevre kirliliği nedeniyle küresel ısınma ve iklim değişikliği, mega yangınlar ve seller, göçler ve hatta depremler oluştuğu anlatıldı. Ayrıca Ereğli’de çok yüksek hava kirliliğine maruz kalındığı bakanlık kaynaklı veriye dayanılarak anlatıldı, halkın yoğun hastalık oluşumu ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Çevrenin tahribatına karşı yürütülen hukuksal süreçlerden, insanların yüksek dava ücretleri ile hakkını dahi aramakta zorlandığından, hukuksal maliyet yanı sıra bu davaların uzun süreler tuttuğu, insanların hakları savunmakta zorlandığı örnekleri ile anlatıldı. Çevre konusunda okul öncesi çocuklara verilecek eğitimin, bilinçlendirmenin öneminden bahsedildi, bu konuda yapılan çok kıymetli çalışmalar sunuldu. Çevrenin kavramsal ve felsefi boyutu, antik çağlardan beri filozofların anlattıklarından örneklerle aktarılıp, insan ve çevre ilişkisi üzerinde duruldu. Bu kapsamda panelde paylaşılan J. J. Rousseau’dan alıntı şöyleydi :

“Tarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip “Burası benimdir” diyen ve buna inanacak kadar saf olan insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun ilk kurucusu oldu. O zaman biri çıkıp, çitleri söküp atacak ya da hendeği dolduracak, sonra da insanlara “Sakın dinlemeyin bu sahtekârı. Meyveler herkesindir. Toprak hiç kimsenin değildir. Ve bunu unutursanız mahvolursunuz” diye haykırsaydı, işte o adam, insan türünü, nice suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden kurtaracaktı.”

Sonuç ve Panelin Faydası

Hayatımızı doğrudan etkileyen, dünyamızdaki yaşama büyük zarar veren çevre kirliliği ile çevre kirliliğinin neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı top yekûn mücadele edilmelidir. Bu mücadele için çevre, ekoloji ve çevre kirliliği hakkında bilgilenmek, çevreye uyumlu ve zarar vermeden yaşamayı en öncelikli değerlerimizden biri olarak kabul etmek büyük önem taşımaktadır.

Yaşanabilir Çevre Paneli katılımın yüksekliği, panelistlerin sunumlarında paylaşılan bilgiler ve panel sayesinde aramıza katılan çevre dostları ile çok faydalı olmuştur. KERÇEP olarak çevre hakkında farklı konular, farklı konuşmacılarla her yıl katılımı ve etkisi artacak paneller gerçekleştirmeyi, çevre mücadelesini çok daha güçlü ve etkin bir aşamaya getirmeyi hedefliyoruz.

Kdz. Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)

AdminAdmin